SuGarridoPombo

su-si@hotmail.com

Susana Garrido Pombo é unha cantante, músico e compositora galega. O seu estilo músical abrangue diversos xéneros con matices de bossa, folk, jazz ou latin.
Susana Garrido Pombo es una cantante, músico y compositora galega. Su estilo músical abraza varios géneros con matices de bossa, folk, jazz o latin.
Musician and singer-songwriter Susana Garrido Pombo is from Galicia. Her style spans various genres and crosses many musical borders including jazz, latin, bossa and folk.
 

 

 

Treme en la Galería Jazz Café, interpretando en directo la cancíon ¨Musa¨, Enero 2016, Vigo.

Treme in La Galería Jazz café with the song¨Musa¨,December 2015, Vigo.

 Treme en el Instituto Cambón, interpretando en directo la cancíon ¨No surprises¨ de Radiohead, Enero 2016, Vigo

Treme in Instituto Cambón, January 2016, Vigo with the song¨No surprises¨ (Radiohead cover )

A